Reklama

Akcjonariusz_4_2012_160   Akcjonariusz_3_2012_160   Akcjonariusz_2_2012_160   Akcjonariusz1_2012_160

 

Wydawca: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

 

Akcjonariusz ukazuje się od 2001 roku

 

Częstotliwość: kwartalnik

 

Zasięg: ogólnopolski

 

Nakład: 9 000 szt.

 

Prenumerata:


 • 2 500 prenumeratorów Gazety Giełdy Parkiet,
 • 5 500 członkowie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
 • 1000 szt. spółki giełdowe, firmy i instytucje rynku kapitałowego

 

Harmonogram wydawniczy: styczeń, kwiecień, lipiec, październik

 

Objętość: 84 strony

 

Cena: bezpłatny dla członków SII i prenumeratorów GG Parkiet

 

Akcjonariusz jako specjalistyczne pismo branżowe, dociera do bardzo precyzyjnie określonej grupy docelowej, którą stanowią inwestorzy giełdowi.

 

Akcjonariusz jest efektywnym środkiem komunikacji między wszystkimi uczestnikami rynku kapitałowego.

 

Akcjonariusz jest jedynym tego typu wydawnictwem na polskim rynku prasowym skierowanym do grupy polskich inwestorów giełdowych i osób zainteresowanych rynkiem kapitałowym. Rzeczowe podejście do spraw związanych z ochroną praw inwestorów jak i praktyczne materiały edukacyjne powodują wciąż rosnące zaufanie do tytułu. Po ponad dziesięciu latach ukazywania się na rynku, pełni on już rolę opinio-twórczą i przedstawia głos środowiska polskich inwestorów giełdowych.

 

Akcjonariusz to również czasopismo doradcze, pełniące coraz skuteczniej rolę rzecznika inwestorów indywidualnych. Będąc w centrum wydarzeń branżowych i na bieżąco analizując rynkowe trendy, swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera inwestorów rozwiązując ich problemy.

 

Akcjonariusz poprzez swoją grupę docelową jest doskonałym narzędziem do realizowania kampanii reklamowych:


 • reklam wizerunkowych firm działających w branży finansowej i na obszarze rynku kapitałowego,
 • usług finansowych (ubezpieczeniowych, inwestycyjnych, powierniczych),
 • zaawansowanych technologii informacyjnych,
 • nowoczesnych systemów zarządzania,
 • wyspecjalizowanych usług edukacyjnych,
 • towarów luksusowych,
 • najnowszych usług komunikacyjnych
 • inwestycji alternatywnych

 

Oferta reklamowa: [plik 5,3 MB]